kvibergii_1

Studentlägenheter Kviberg, etapp II

De stora fönstren ger vackert dagsljus in i de välplanerade lägenheterna som är anpassade för studenternas behov.

Yteffektiva lägenheter med hög standard på material som planerats för rationellt byggande för att hyrorna skall hållas låga. Tre huskroppar fick vardera fyra våningar. Varje huskropp består av olika antal kubformade block. Blocken binds samman av enheter med gemensamhetsanläggningar som trapphus, samlingslokaler och tvättstugor.

Totalt finns 204 lägenheter, till största delen fördelade på 1 rum och kök (24 kvm) och ett mindre antal 3 rum och kök (48 kvm). De ljust putsade husen ger ett exklusivt intryck med fönster som går från golv till tak. Husen får en tydlig karaktär där de kubformade blocken kopplas samman med entréer och trapphus. Spännande gårdsbildningar skapas då huskropparna förskjuts i förhållande till varandra. Byggnaderna är traditionellt byggda med platta på mark och betongstomme. Utfackningsväggar med fasadmaterial av puts i kombination med fibercementskivor.

 

Fakta SGS Kviberg, etapp II:
Nybyggnad, 204 st lägenheter
Byggår: 2005
Beställare: SGS Studentbostäder
Ort: Tyghusvägen, Göteborg

Foto: Curt Wass