santoni_1

Kvarteret Santoni, Mossholmen

Fakta
Nybyggnad av 5 st radhus
Byggår: 2017
Beställare: Per Jacobsson Byggnads AB
Ort: Bleket, Tjörn