nordvag_1

Kvarteret Nordvåg, Mossholmen

Fakta Kv Nordvåg
Nybyggnad av 5 st radhus med båtplats
Byggår: 2016–2017
Beställare: Mossholmens Marina
Ort: Bleket, Tjörn