ingo_mossholmen_etta

Kvarteret Ingo, Mossholmen

UPPDRAG
Vid Mossholmens marina, i närheten av Klädesholmen på västra Tjörn har vi på Mats & Arne Arkitektkontor under flera år arbetat med utvecklingen av marinan till ett attraktivt och havsnära bostadsområde. Den första etappen som byggts är fritidsbostäderna i Kvarteret Ingo på piren i den norra delen av området.

LÖSNING
Byggrätten utnyttjas i höjd och plan. Husen är parhus för större volym till varje hus. Byggnaderna följer piren och mellanrummen skapar små gränder med utblickar från gatan ut mot havet. Bostäderna har på ena sidan en egen brygga mot västerhavet, på andra sidan i österläge finns små uteplatser mot lokalgatan och vindskyddade båtplatser. Det arkitektoniska uttrycket är stramt och enkelt. Materialvalen är vädertåliga. Den biobaserat impregnerade träpanelen, de tåliga fasadskivorna och plåtpartierna har kulörer i som harmonierar med kustnaturen. Fasaderna är uppglasade med skjutpartier mot bryggan för att ge maximal utsikt. De 16 bostäderna har ett plan och en vindsyta för sovplatser.

Fakta Kvarteret Ingo
Nybyggnad av 8 st parhus för fritidsboende
Byggår: 2012-2013
Beställare: Mossholmens Marina
Ort: Bleket, Tjörn

Foto: Curt Wass