v_hallerna_flygvy_1

Västra Hallerna – Områdesutveckling

Västra Hallerna ligger söder om Stenungsund, högt över havet på en platå med god utsikt över Hakefjorden och landskapet runt omkring. Här planerade kommunen tillsammans med olika exploatörer cirka 300–400 bostäder.

Vi på Mats & Arne Arkitektkontor har varit huvudansvariga arkitekter för programarbetet och detaljplanearbetet i projektet. I det ingår att lösa bostadsområdens placering i naturen, infrastruktur med bland annat vägdragningar, hänsyn till fornlämningar, rekreationsområden med mera.

Vi blev samarbetspartners med Peab och deras område som omfattade 300 bostäder. Topografin och karaktären skiljer sig markant i olika delar av området och vi skapade olika kvarter med namn som anpassades till den aktuella platsen. Det blev åtta kvarter med olika typer av bebyggelse som vänder sig till olika kundgrupper. Det skapar en variationsrik bebyggelse. Kvarteren fick namnen; Utsikten med sex punkthus och 103 st bostadsrätter. Skogsbrynet med 47 st bostadsrättslägenheter. Ängen I med 52 st bostadsrättslägenheter. Trädgårdskvarteret med 37 st villor. Villakvarteret med 25 st villatomter, Bergskanten med 25 st villor. Ängsbacken med 25 st bostadsrätter. Ängen II med 12 st villatomter och en förskola.

Fakta
Områdesutveckling av bostadsområde
Beställare: Peab
Ort: Stenungsund