Norra Klädesholmen

Mats & Arne Arkitektkontor har tagit fram planillustrationer och 3D-bilder till detaljplanehandlingar

Fakta
Nybyggnad av bostäder och lokaler, underlag för detaljplanehandlingar
Utfört år: 2015
Beställare: Tjörns kommun
Ort: Klädesholmen Tjörn