Sunnanvindsvägen i Uddevalla

För punkthuset från tidigt 60-tal, som tidigare innehållit hyreslägenheter 12 våningar, har Archidea (nu Mats & Arne Arkitektkontor) skissat och projekterat en omfattande ombyggnad. Byggnaden har transformerats till gruppbostäder för medborgare med särskilda behov (en våning), trygghetsboende för äldre personer (10 våningar) och gemensamma service- och möteslokaler i bottenvåning.

Gruppbostaden på plan 1 består av 6 st nyskapade lägenheter med delvis nyanlagda balkonger för de boende samt gemensamt kök, tvättstuga och personalutrymmen.

Trygghetsboendet har anpassats med nyrenoverade WC/duschrum och kök samt funktionsmått för äldre personer. Vissa lägenheter har omplanerats och försetts med nya balkonger.

Fakta
Ombyggnad
År: 2012–2013
Beställare: Uddevallahem
Ort: Uddevalla