svanesund_gruppboende_1

Gruppboende med tillgänglighet i fokus

Ibland är kraven särskilt höga när det gäller ett boendes funktion. Trots att fokus ligger på många praktiska detaljer är det viktigt att även arbeta med den känslomässiga upplevelsen av boendet.

På uppdrag av Orustbostäder har Mats & Arne Arkitektkontor ritat en gruppbostad med hyresrätter för människor med omvårdnadsbehov dygnet runt. Byggnaden ligger väl anpassad till naturen vid infarten till Svanesund. En ekdunge blev utgångspunkt vid utformningen av husets riktningar och utblickar för att skapa en harmonisk boendemiljö. Fasaderna i trä ger ett lugnt och harmoniskt uttryck tillsammans med de gröna detaljerna som speglar naturens färger.

De sex lägenheterna på vardera 53–59 kvm är specialutformade med höga krav på tillgänglighet och ligger samlade i den norra delen. Den södra delen är gemensam med vardagsrum och kök. Relaxavdelning och vinterträdgård ger stimulans för alla sinnen. Inredningens färgsättning och detaljer harmonierar med det utvändiga uttrycket.

I anslutningen mellan byggnaden och ekdungen finns en stor altan, delvis under tak, och en trädgård med upphöjda odlingar och gångstråk.

Fakta Gruppboende Svanesund
Nybyggnad av 6 st hyreslägenheter, gruppboende
Byggår: 2013
Beställare: Stiftelsen Orustbostäder
Ort: Svanesund, Orust

Foto: Rune Andersson

Se fler Gruppbostäder här!