Gruppboende Skärhamn

UPPDRAG
På uppdrag av Tjörns Bostadsstiftelse har Mats & Arne Arkitektkontor ritat en gruppbostad med hyresrätter för människor med omvårdnadsbehov dygnet runt. Tomten ligger i slutet på en lokalgata där omkringliggande bebyggelse är villor och en sporthall, i närhet till Skärhamns centrum.

LÖSNING
Den lugna och vindskyddade delen av tomten mot söder bildade riktning för byggnaden och planösningen.

Fasaden i trä ger ett lugnt och harmoniskt uttryck tillsammans med gröna detaljer som speglar naturens färger.

De sex lägenheterna på vardera 53–59 kvm är specialutformade med höga krav på tillgänglighet och är placerade i byggnadens norra del. I den södra delen av byggnaden finns gemensamma utrymmen som vardagsrum och kök. För de boende finns även relaxavdelning och en vinterträdgård som ger stimulans för alla sinnen. Rummen har fönsterglas ner till golvet för kontakt med naturen vid sängliggande.

Uteplatser finns i olika väderstreck. I trädgården finns gröna stråk, upphöjda odlingsbäddar, bärbuskar, fruktträd, växthus och perennrabatter.

Fakta
Nybyggnad av 6 st hyresrätter
Byggår: 2017
Beställare: Tjörns Bostadsstiftelse
Ort: Skärhamn, Tjörn