ytterby_1

Ytterby centrum

På uppdrag av KAB Fastigheter AB har vi ritat ett kvarter som utgör en viktig del i upprustningen av Ytterby centrum. Projektet på 12 000 kvm innehåller 55 st bostäder med hyresrätt, ett äldreboende, en vårdcentral, ett apotek samt ytterligare fem affärslokaler. De två byggnaderna har fem våningar och en gemensam gård. De ljusa fasaderna harmonierar med omgivande nybebyggelse medan bottenvåningens mörkare tegel är inspirerat av Ytterbys gamla stationsbyggnad ett stenkast bort. I vårt uppdrag ingick även projekt- och byggledning.

Fakta Ytterby centrum
Nybyggnad av kvarter, 12 000 kvm.
Byggår: 2015
Beställare: KAB Fastigheter AB
Ort: Ytterby, Kungälv