sundsskogen_2

Sundsskogen

Fakta Sundsskogen
Nybyggnad flerbostadshus
Skissförslag: 2013
Beställare: Markbygg AB
Ort: Uddevalla