sundsblicken_1

Sundsblicken, Stenungstorg

Ett annorlunda bostadskvarter med 50 bostadsrätter planerades att byggas ovanpå kvarteret vid Sandbergs plats – mitt i centrum där butiker, restauranger och all annan service finns. Vi på Mats & Arne Arkitektkontor fick uppdraget att rita påbyggnaden.

I förslaget varierar lägenheternas storlek och karaktär för att passa många olika behov. Kontrasterna mellan Sundsblickens ut- och insida är påtaglig. Terrasser och balkonger ger sol och utsikt i fyra väderstreck på utsidan. På innergården skapas ett trädgårdskvarter i miniatyr. Nästan som en hemlig trädgård där små trädgårdsytor ramar in entréerna till lägenheterna.

Fakta Sundsblicken
Nybyggnad av 50 st bostadsrätter på befintligt butikskvarter
Skissförslag: 2011
Beställare: Peab och Stenungs Torgs Fastighets AB
Ort: Stenungsund