sundsterrasser_2

Sunds Terrasser

Fakta Sunds Terrasser
Nybyggnad av flerbostadshus, 22 st bostäder
Byggår: 2016–2017
Beställare: Markbygg AB
Ort: Sund, Uddevalla