Kvarteret Utkiken

I centrala Hunnebostrand, på platsen där den gamla syfabriken låg, har vi ritat ett flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter. Genom subtila vinkel- och livförskjutningar anpassas byggnaden till dels tomtens förutsättningar, dels skalan på omgivande och tidigare bebyggelse.

Fakta Kv Utkiken
Nybyggnad av flerbostadshus, 22 st bostadsrätter
Byggår: 2016–2017
Beställare: Tomats Fastighets AB
Ort: Hunnebostrand