kvnordsjo_1

Kvarteret Nordsjö, Mossholmen

UPPDRAG
För Mossholmens Marina och Per Jacobsson Byggnads AB har Mats & Arne Arkitektkontor utfört uppdraget att utforma bostäder för kvarteret Nordsjö, en fortsättning på kontorets medverkan i utvecklingen av Mossholmens Marina. Kvarteret ligger vid vattnet och har en kajpromenad och en skyddad båthamn i direkt anslutning framför bostäderna.

LÖSNING
Gestaltningsidén bygger på traditionella bohuslänska husvolymer med sadeltak, men här med en förenklad stiliserad utformning. Bostäderna är uppdelade i tre fristående bostadshus utmed vattnet, inbördes förskjutna och med möjlighet till genomblickar mellan husen. Husen uppförs i tre våningar och en vindsvåning, med ett underliggande sammanhållande parkeringsgarage. Fasaderna mot havet i väster glasas upp med stora skjutpartier. Mot norr, söder och öster skapas en mer sluten karaktär. I kontrast till de skarpskurna volymerna ges balkongterrasserna mot väster en böljande vågform. Öster om bostadshusen skapas en skyddad parkliknande entrégård med typiskt bohuslänskt krypande och klättrande växtlighet.

Fakta 
Nybyggnad av flerbostadshus, 33 st bostadsrätter
År: Byggstart hösten 2017, inflyttning 2019.
Beställare: Mossholmens Marina
Ort: Bleket, Tjörn

Illustration: Mats & Arne Arkitektkontor