Kv Kostern Masthuggstorget – Ombyggnad

UPPDRAG
För Akelius fick Mats & Arne Arkitektkontor uppdraget att rita ombyggnaden till bostadsrättslägenheter i huset intill Masthuggstorget som kallas ”Sjömanshemmet”. Det ursprungliga huset invigdes 1886 och fungerade som logi för framförallt sjömän fram till 1942. Samtidigt uppfördes ett nytt hus med 5–6 våningar. Under 1990-talet och fram till nyligen har huset bland annat varit äldreboende.

LÖSNING
Ombyggnaden innebär ett modernt och bekvämt boende i bostadsrätter. Huset är fördelat på tre trapphus med fem respektive sex våningar. De 39 st lägenheterna är fördelade på 1–3 rum och kök i storlekarna ca 25–109 kvm, välplanerade från kvadratsmarta ettor upp till de större treorna. Sex lägenheter har balkong, en del lägenheter har fransk balkong och en lägenhet har en takterrass.

Fakta
Ombyggnad av 39 st bostadsrätter
Byggår: 2017–2018
Beställare: Akelius
Ort: Göteborg