Flaggatan, Lysekil – nybyggnad flerbostadshus

UPPDRAG
Under 2015 förvärvade Byggtjänst i Lysekil en fastighet på Flaggatan i centrala Lysekil. Mats & Arne Arkitektkontor fick uppdraget att titta på hur fastigheten kunde bebyggas med lägenheter i form av bostadsrätter.

LÖSNING
Resultatet blev två hus med 16 st lägenheter av varierande storlekar, mellan 2–5 rok och storlekar mellan 45–138 kvm med rymliga balkonger och uteplatser. Båda husen får sadeltak och en skala anpassad efter omgivande bebyggelse. Det främre huset mot Stora Kyrkogatan har en mer traditionell karaktär med vit träfasad, granitsockel och tegeltak för att anknyta till de äldre byggnaderna längs gatan. Det bakre huset högre upp längs Flaggatan har en modernare karaktär med fasader av grå fibercementskivor och plåttak. Mellan de båda byggnaderna anordnas en gemensam gård och parkering.

Fakta
Nybyggnad av två flerbostadshus, totalt 16 st lägenheter.
Byggår: 2017–2018
Beställare: Byggtjänst i Lysekil
Ort: Lysekil

Illustrationer: Mats & Arne Arkitektkontor