brf_furuhall_1

Brf Furuhall

Fakta 
Skiss, bygglov och förfrågningsunderlag för nybyggnad av flerbostadshus.
År: 2013
Beställare: Markbygg AB
Ort: Rotviksbro, Uddevalla