Brf Dyrön – ombyggnad av skolhus

UPPDRAG
Skolan på Dyrön, en av Tjörns kommuns sex åretruntbebodda skärgårdsöar, lades ned när elevunderlaget minskade. Det gamla skolhuset såldes till Brf Dyrön och Mats & Arne Arkitektkontor fick uppdraget att rita om skolan till lägenheter.

LÖSNING
Resultatet blev totalt 11 st lägenheter med varierande storlek. Den minsta på 28 kvm med egen uteplats och den största lägenheten på ca 74 kvm. Lägenheterna som skapades i den gamla gymnastiksalen fick en härlig rymd, med en takhöjd på närmare 4 meter. På fasaderna valde man att behålla den ljusgula kulören, även taken fick samma kulör som tidigare. Allt för att efterlikna den befintliga byggnaden.

Fakta 
Ombyggnad av skola till 11 st lägenheter.
Byggår: 2016–2017
Beställare: Brf Dyrön
Ort: Dyrön, Tjörn