Positiv respons för ljussättning av Tullbron i Falkenberg

2017-02-02

Mats & Arne Arkitektkontor har sedan 2015 kompetens inom ljusdesign och belysningsplanering. Vi kan nu stolt meddela att vi i år skickat in Tullbron i Falkenberg till Svenska Ljuspriset 2016. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige och har under årens lopp blivit alltmer prestigefylld. I tävlingen bedömer juryn såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi.

Tullbron uppfördes på 1750-talet och brukar med rätta kallas för Sveriges vackraste stenbro. Bron har stort symbolvärde för Falkenberg och ingår som en viktig del i det område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Ljussättningen är ett bra exempel på samverkan mellan ljusdesigner, bebyggelseantikvarie, Falkenbergs stad och Näringslivet.

Målsättningen har genom hela projektet varit att dölja armaturerna så mycket som möjligt och att enbart ljuset skall framträda. Detta för att modellera fram bron på ett så vackert sätt som möjligt samt minimera risken för bländning och andra störande moment. Detaljer gällande infästningar, bländskydd och armaturriktningar har varit avgörande för slutprodukten. Ett omfattande arbete har lagts på att hitta fästpunkter i valv samt under broräcken vilka ej orsakar åverkan på stenkonstruktionen.

Resultatet är en ljussättning som lyfter brons materiella uttryck, färg och form samt kraftigt förstärker den upplevda tryggheten på bron. Design för trygghet, estetik och funktion!

Belysningen tändes den tjugonde december 2016 och den goda responsen från allmänheten var omedelbar. På Sociala medier nådde den snabbt ett tusental positiva reaktioner samt lyftes fram i lokal media.

I mars presenteras det första urvalet i tävlingen för att slutligen avgöras i september. Spännande!