Miljö

Certifierade enligt ISO 14001
Vårt miljöarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Det innebär att vi systematiskt arbetar med hur vår verksamhet inom arkitekttjänster kan minska miljöpåverkan.

Medlemmar i Sweden Green Building Council
Mats & Arne Arkitektkontor är medlemmar i Sweden Green Building Council som verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Utifrån en gemensam värdegrund verkar föreningen för en snabbare utveckling med hjälp av gemensamma certifieringssystem, med fokus på svenska behov och värderingar. Via föreningen vill vi kunna möta allmänhetens behov av tydlig och kvalitetssäkrad information kring byggnaders miljöprestanda samt bidra till ökad konkurrenskraft för svensk teknik och svenskt kunnande. Vi verkar, i enlighet med de regler och intentioner som anges av World Green Building Council. Läs mer på www.sgbc.se

Certifierad LEED BD+C
Vi har bland våra medarbetare en person som är certifierad enligt LEED AP BD + C. Det är ett internationellt miljöcertifieringssystem (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED AP (Accredited Professional) är indelad i två olika delar. Den första är LEED Green Associate som innebär allmän kunskap om grön byggnadspraxis. Den andra delen är en specialisering inom ett område. BD+C innebär specialisering inom Building Design + Construction.

Vårt kontor i Stenungsund är certifierat med Miljöbyggnad Guld
Vi är extra glada över att vårt hus fått utmärkelsen Miljöbyggnad Guld ­– ett kvitto på att vi har skapat en miljömässigt hållbar byggnad. Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem baserat på bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Byggnaden är granskad enligt ett antal indikatorer vad avser energi, inomhusmiljö och material.

Vårt Göteborgskontor, mitt i stan, ligger i ett hus byggt 1945 som tilldelats LEED silver.

Internt miljöarbete
I takt med nya forskningsrön utbildas personalen kontinuerligt i miljöfrågor. Vi har också en egen intern miljöpolicy för hur vårt företag drivs.