Fakta

Företaget grundades 1985 av Mats Samuelsson och Arne Algeröd.

I november 2015 förvärvades arkitektkontoret Archidea, med bred kompetens inom
kulturmiljö, som nu ingår i Mats & Arne Arkitektkontor AB.

Omsättning 2017: 20 miljoner kr
Bank: Orusts Sparbank
Revisor: Moore Stephens Ranby

Organisationsnummer: 556278-7977

Besöksadress:
Stenungsund: Badhusvägen 2
Göteborg: Östra Hamngatan 52

Postadress:
Fakturor: Mats & Arne Arkitektkontor AB, Box 236, 444 23 Stenungsund
Stenungsund: Mats & Arne Arkitektkontor AB, Box 236, 444 23 Stenungsund
Göteborg: Mats & Arne Arkitektkontor AB, Östra Hamngatan 52, fack 25, 411 09 Göteborg

Telefon:
Stenungsund: 0303-66 440
Göteborg: 031-311 44 40

E-post:
kontoret@matsoarne.se