Mats & Arne Arkitektkontor AB

Arkitektur är för oss att se och förverkliga potentialen i varje projekt – att se det som är möjligt istället för det som är och göra drömmar till verklighet. Med kreativitet förhåller vi oss till vår omvärld. Med passion arbetar vi nära och tillsammans med våra kunder för att utveckla platser, miljöer och varandra genom projektets alla faser.

Har du ett byggprojekt som vi kan hjälpa dig att förverkliga? Välkommen att höra av dig!

 

Det här kan vi:

Områdesutveckling
Koncept, Utredningar, Förstudier, Program, Detaljplaner, Visualiseringar, Modeller, Presentationer, Layouter, Gestaltningsprogram

Arkitektonisk utformning
Koncept, Utredningar, Förstudier, Program, Visualiseringar, Modeller, Presentationer, Layouter, Byggnadslov, Myndighetskontakter

Projektering
Förfrågningsunderlag, Bygghandlingar, Materialval, Färgsättningar

Fastighetsutveckling
Hyresgästanpassningar, Logistikutredningar, Energilösningar, Miljöcertifieringar

Projektledning
Projekteringsledning, Byggledning, Kalkyler, Upphandlingar, Projektadministration

Kulturmiljö
Antikvariska förundersökningar, Antikvariskt åtgärdsprogram/antikvarisk medverkan, Kulturmiljöutredningar, Inventeringar

Ljusdesign
Utredningar, Förstudier, Program, Visualiseringar, Presentationer, Layouter, Produktval

Miljö
Miljöcertifieringar, Materialval

Inre miljö
Utredningar, Förstudier, Program, Visualiseringar, Presentationer, Produktval, Layouter

Expertis
Bas P, Kontrollansvarig, Miljöcertifiering

 

Vår kompetens använder vi oftast för:

Kontaktpersoner hittar du genom att klicka här.