Kulturmiljöunderlag för Gårda

2017-09-06

Mats & Arne Arkitektkontor har nu inlett arbetet med att på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg göra ett kulturmiljöunderlag för Gårda. Kulturmiljöunderlaget, som görs i programskedet, är tänkt att belysa kvaliteter och karaktärsdrag i detta komplexa och spännande område som präglas av såväl landshövdingehus som äldre tiders industriarkitektur och det sena 1900-talets infrastrukturplanering.