Kulturhuset Fregattens nyinvigning av foajé och café, Stenungsund

2017-01-30

Nyinvigningen av kulturhusets foajé och café skedde torsdagen den 19/1 2017 med trumpetfanfarer och stort intresse från stenungsundsborna och lokal media.

Under 2016 har Mats & Arne Arkitektkontor arbetat tillsammans med Kulturhuset gällande förändring och utvecklingsplaner för de olika verksamhetsområdena. Förändringsarbetet har haft som syfte att skapa en tydlig, gemensam utgångspunkt för mötet med besökarna samt att tydligare lyfta fram alla verksamhetsområden som ingår i huset och öppna upp mellan dessa.

I den här första etappen av Kulturhusets utvecklingsplan har Mats & Arne inredningsarkitekter tagit fram ny inredning till huvudentré/foaje och café. Som besökare möter man nu en värdskapsdisk och Kulturhusvärdar som lotsar vidare i husets övriga delar och till olika tjänster. Husvärdarnas uppgifter innebär bl.a. att företräda turistbyrån, biblioteket, konferensverksamhet, galleri mm. Här finns en flexibel scen för alla att använda sig av, ämnad för uppträdanden och evenemang, men även som en plats för att mötas och samlas. I foajén skapar bibliotekets tidningshörna tillsammans med grupper av mjuka sittmöbler rumslighet mellan cafe och gångstråk. Inspiration har hämtats geografiskt med kommunens läge vid hav och kustlandskap. Caféets inredning erbjuder olika miljöer: föräldrahörna, storbord, barsittande och vanlig cafémöblering invid scenen.

Omdaningen av kulturhusentrén och den nya möbleringen är början på ett utvecklingsarbete som vi på Mats & Arne Arkitektkontor får anledning att återkomma till.