Kontaktpersoner (se även Medarbetare)

Ledning

Mats Samuelsson

Arkitekt / Delägare

0303-66 441 070-328 94 15 mats@matsoarne.se

Arne Algeröd

Arkitekt SAR MSA CTH / Delägare

031-311 44 44 070-630 91 12 arne@matsoarne.se

Bostäder

Anna Dahlberg

Byggnadsingenjör

0303-66 443 070-390 35 87 anna@matsoarne.se
Industri och Kontor

Nina Dahl

Byggnadsingenjör

0303-66 446 070-579 49 74 nina@matsoarne.se
Projektering och projektledning

Gunnel Olausson

Byggnadsingenjör

031-311 44 42 070-339 09 10 gunnel@matsoarne.se
Inre miljö

Su Andersson

Arkitekt SAR MSA

031-797 44 52 070-783 39 85 su@matsoarne.se
Kulturmiljö

Kristina Wallman

Bebyggelseantikvarie

031-797 44 53 070-783 39 78 kristina.wallman@matsoarne.se
Områdesutveckling

Mattias Öhlin

Arkitekt SAR MSA

0303-25 23 61 070-201 11 25 mattias@matsoarne.se
Ekonomi och administration

Helén Nordenborg

Ekonomi

0303-66 440 helen@matsoarne.se