norum1_257

Norums Församling, Bisättningsrum
Nybyggnad, Byggår: 2012. Ort: Stenungsund
Fastighetsägare: Svenska Kyrkan, Norums Församling
Arkitekt: Joaquim Tarrasó
Byggentreprenör: Per Jacobsson Byggnads AB
Projektering, projektledning och kontrollansvarig: Mats & Arne Arkitektkontor AB

Bisättningsrummet tilldelades Stenungsunds kommuns byggnadspris 2012.

norum2_98 norum3_98 norum4_98 norum5_98
tillbaka